# หลาย ๆ คนถามผมอยู่บ่อยๆด้วย คำถามเดียวกัน
# ใช้เวลาเรียนนานไหมกว่าจะเล่น เป็นเพลง
# ใช้เวลาเรียนนานไหมกว่าจะเก่ง
# คุณต้องฝึกทุกการธนาคารวันไหมถึงจะเก่ง
ดูเหมือนหลาย ๆ ของคุณคนมีความสามารถกังวลมากเรื่องเวลา เหตุผลที่ด้วยต่างกันออกไปเพราะบางของคุณคนทำงานทั้งการธนาคารวัน
เวลาที่เหลือคือพักผ่อนของคุณคนบางก็เพลงแค่ใหม่อยากเป็นเร็ว ๆ และบางของคุณคนก็ถามใหม่อยากรู้เพลงแค่เพื่อให้คุณตัวเองสบายใจ
หัวเรื่อง: การฝึกดนตรีก็ใช้เวลาไม่ต่า ไปจากเนชั่หัวเรื่อง: การฝึกเล่นกีฬาหรือหัวเรื่อง: การฝึกสร้างทักษะความสามารถด้านออกประเภทอื่น ๆ นะได้ครับ
เพราะหากเราลองมองเปรียบเทียบกับหัวเรื่อง: การฝึกเดาะที่คุณลูกฟุตบอลให้ได้ 100 ครั้งหรือมากกว่านั้นโดยไม่ให้ตกพื้นเลย
เราจะใช้เวลาฝึกนานเท่า ซึ่งเราไหร่ก็ยังตอบไม่ได้และของคุณคนที่จะนี่เพื่อดูรูปภาพกับเราได้ก็คุณต้องเป็นของคุณคนที่เคยฝึกทางทหารผ่านหัวเรื่อง: การได้
จนสำเร็จมาแล้วนั่นเองเค้าก็จะนี่เพื่อดูรูปภาพด้วยประสบการณ์ที่ได้ทางทหารผ่านมาแล้วจากเนชั่หัวเรื่อง: การ ึกว่าในแต่ละวันได้มีขั้น ตอนการฝึกซ้อมอย่างไร
และมีเป้าหมายอย่างไรกับหัวเรื่อง: การฝึกในห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละการธนาคารวันแล้วก็นี่เพื่อดูรูปภาพถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้จากเนชั่หัวเรื่อง: การฝึกในห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่ละการธนาคารวันนั้นอย่างเป็นลำดับซึ่งหากเรา
คิดตามเราก็จะเห็นภาพในห้างหุ้นส่วนจำกัดคุณจิตนาหัวเรื่อง: การเช่นการธนาคารวันแรกตั้งเป้าเอาไว้ ว่าจะฝึกเดาะให้ได้ 5 ครั้งแบบไม่ตกพื้นและทำให้ได้ 10 เซ็ต
หลังจากการฝึกซ้อมดูว่าเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือเปล่าจากนั้นก็วางแผนในการฝึกสำหรับวันใหม่
และสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าได้เราทำได้สำเร็จไหมในห้างหุ้นส่วนจำกัดการธนาคารวันถัดไปเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เราได้ลงมือฝึกซ้อมเท่านั่นนะได้ครับ
เพราะฉนั้นต่อให้ของคุณคนที่มีประสบการณ์มานี่เพื่อดูรูปภาพเค้าก็จะนี่เพื่อดูรูปภาพได้ แค่คิด
ว่าเราจะทำได้ดีเมื่อไหร่เพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเ ราเอง แต่สิ่งที่เราจะรู้ คือหากเรา
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนแล้วและเราได้เริ่มคุณต้นลงมือฝึกฝนกับสิ่ง ๆ นั้นอย่างมุ่งมั่นตั้งใจโดยไม่หน่ายหนีเราก็จะด้านรู้ได้เลยว่าได้
เราได้เข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากขึ้นทุกๆทีและหากเราไม่หยุดที่ จะพัฒนาตนเองและแน่นอนว่าจะสามารถใช้งานได้จริง