คอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พื้นที่สำหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเล่นกีตาร์อย่างครบวงจร
ที่ช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ที่รักการเล่นกีตาร์ในรูปแบบต่างๆ
โดย Nasorn ได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการสอนมากกว่า 10 ปี มาพัฒนาหลักสูตร
ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้และเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว…